Arfido - Kontakt

ARFIDO Spółka z o.o.

ul. Szkolna 10A, 62-081 Chyby | www.arfido.com
telefon +48 61 663 11 11 | fax +48 61 663 11 12 | arfido@arfido.com

 

 

 

Dział handlowy

Specjalista ds. handlu

 

Patrycja Głuch - Kierownik projektów krajowych
biuro: +48 61 663 11 11 | komórka: +48 604 448 595
patrycja.gluch@arfido.com

 

 

   

Serwis

 
 

Patryk Michalski

biuro: +48 61 663 11 11 | fax: +48 61 663 11 12

    zgłoszenia serwisowe:
serwis@arfido.com

Dyrektor operacyjny

  Zdzisław Stypiński
biuro: +48 61 663 11 11 | komórka: +48 606 325 971
zdzislaw.stypinski@arfido.com

REGON 300475231 | NIP 7772953904 | Kapitał zakładowy 120 000 zł | KRS 0000270159 Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy